Personale

Vi har ansat et hold af lægestuderende til at hjælpe os i klinikken. De varetager blandt andet blodprøve- og EKG-tagning, vejleder i tests for kønssygdomme, udfører p-pille-kontroller, foretager øreskylninger m.v.

I vil derfor på skift træffe: Andreas, Mathias, Ina, Anders, Emma, Helga og Martin.